Protestantse Gemeente Boskoop
p/a Parklaan 15
2771 GB BOSKOOP

Toezegging Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Periodieke Giften

Meer geld aan de kerk geven en tegelijk een voordeel voor uzelf behalen?
Dan is de periodieke gift een goed idee. Dit leggen wij hieronder uit.

Algemeen

De Protestantse Gemeente Boskoop is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u als gemeentelid aan ons gedane giften (hieronder valt ook de aanschaf van collectebonnen) van uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting kunt aftrekken. Hiervoor geldt echter wel een drempel en een maximum.
Bij gebruik van de regeling voor periodieke giften is uw bijdrage jaarlijks geheel, dus zonder drempel en zonder maximum, aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Uw jaarlijkse bijdrage dient wel vastgelegd te worden in een onderhandse akte, u verplicht zich dan om 5 jaar lang elk jaar een vast bedrag te schenken. Deze gift stopt bij overlijden en in de akte kan een clausule worden opgenomen dat wanneer uw inkomen daalt door bijvoorbeeld werkloosheid of ziekte u geen gift meer geeft.
U geeft de gift op in uw aangifte inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld

U geeft normaal een bedrag van € 300 in het kader van actie Kerkbalans. U maakt gebruik van de regeling periodieke giften en laat u een gift vastleggen van € 500 per jaar. U betaalt aan de Protestantse Gemeente Boskoop € 500 en u ontvangt via de inkomstenbelasting ongeveer € 200 (+/- 40%) van de belastingdienst. Per saldo bent u nog steeds € 300 kwijt. De Protestantse Gemeente Boskoop ontvangt echter € 200 meer.

Wat moet ik doen als ik gebruik wil maken van deze regeling?

Als u een periodieke gift aan de Protestantse Gemeente Boskoop wilt doen, dan moet dit worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst. Deze overeenkomst kunnen wij voor u opstellen. Als u van deze regeling gebruik wilt maken, stuur dan een email m.b.v. onderstaande knop. Wij nemen dan in februari contact met u op.

Print versie Email sturen