Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wat is kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiƫle bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2022 is het thema Geef vandaag voor de kerk van morgen. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding.
Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zondag 16 januari tot zaterdag 29 januari 2022


Actie Kerkbalans 2022, zelfde Actie, makkelijker geven!

Het is sinds dit jaar mogelijk, indien u reeds gebruik maakt van de PGBoskoop app, uw toezegging via de app te doen. Dat is nu wel heel eenvoudig, via uw mobiel gaat u naar de www.pgboskoop.app/kerkbalans of scant u de QR-code. U wordt dan direct doorverwezen naar de Geef-functionaliteit van de app, waar u met een aantal eenvoudige stappen uw toezegging kunt doen. Ook de optie machtiging voor automatisch incasso over het gewenste aantal termijnen is mogelijk.

Maakt u gebruik van de PGB-app en heeft u een papieren toezegging ontvangen laat dan de “loper” (bezorger) niet voor niets tussen 24 en 28 januari bij u aanbellen. Geef uw formulier met daarop uw bijdrage en termijn(en) of vermelding “via de app” aan haar of hem mee.

Helaas is de PGB-app (nog) niet gekoppeld met de digitale toezeggingsmogelijkheid via de link naar de PGB-website, het is daarom mogelijk dat u onterecht een herinnering ontvangt.

De actie is zichtbaar in de PGB-app van 15 tot en met 29 januari 2022.

Ligt deze nieuwe mogelijk u niet of is deze niet voor u beschikbaar schroom dan niet om gebruik te maken van de reeds jaren bekende manier(en) van toezeggen.


Toezeggen Kerkbalans 2022

Als u zich heeft opgegeven om de Kerkbalans 2022 digitaal in te vullen dan kunt u dat hier doen. Klik op de knop Toezeggen Kerkbalans 2022 en u gaat naar de loginpagina. Hier kunt u dan met het emailadres en het aan u verstrekte wachtwoord inloggen.

Toezeggen Kerkbalans 2022

Rekeningnummer Kerkbalans!!

Het bankrekeningnummer voor uw vaste vrijwillige bijdrage (VVB) aan de Prot. Gemeente Boskoop is: NL07 RABO 0373 7170 67.

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u deze tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Wilt u dan 1 van de volgende reden vermelden: Vaste Vrijwillige Bijdrage; VVB; Maandelijkse bijdrage; (Actie) Kerkbalans.
• Wij verzoeken u om alleen het jaartal te vermelden als uw betaling betrekking heeft op een voorgaand of volgend jaar.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.


Belastingaangifte

Op de belastingaangifte wordt gevraagd naar het RSIN nummer van de PG Boskoop of de Diaconie van de PG Boskoop. Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
Voor de Prot. Gemeente Boskoop is dit RSIN nummer 820045494.
Voor de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop is dit RSIN nummer 824125034.


Kerkbalans digitaal

Alleen in het geval u zich nog niet heeft aangemeld voor Kerkbalans digitaal, kunt u zich hieronder aanmelden om uw toezeggings-formulier digitaal in te vullen.

Aanmelden digitaal

Presentatie invullen toezegging

In deze powerpointpresentatie kunt u zien hoe het toezeggingsformulier ingevuld wordt.

Ga naar de presentatie

Periodieke giften

Hoe geeft u meer aan de kerk zonder dat het u wat kost? Maak gebruik van de regeling voor periodieke giften!! Hier kunt u informatie vinden omtrent periodieke giften.

Periodieke giften

ANBI verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI PG Boskoop 2019

ANBI Diaconie verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI Diac. PG Boskoop 2019

Copyright 2012-2022 Gouwe Computers