Mijn kerk verbindt!

Wat is kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiŽle bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker Ďieder voor zichí lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017.

Kerkbalans 2017 is bijna begonnen!

Start Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt!
De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat bijna van start. Het thema is dit jaar ďMijn kerk verbindtĒ. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen kerken en parochies aan hun leden om een financiŽle bijdrage over te maken. Doet u weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij financiŽle steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul straks het toezeggingsformulier ruimhartig in.


Kerkbalans digitaal

Alleen in het geval u zich nog niet heeft aangemeld voor Kerkbalans digitaal, kunt u zich hieronder aanmelden om uw toezeggings-formulier digitaal in te vullen.

Aanmelden digitaal

Presentatie invullen toezegging

In deze powerpointpresentatie kunt u zien hoe het toezeggingsformulier ingevuld wordt.

Ga naar de presentatie

Periodieke giften

Hoe geeft u meer aan de kerk zonder dat het u wat kost? Maak gebruik van de regeling voor periodieke giften!! Hier kunt u informatie vinden omtrent periodieke giften.

Periodieke giften

ANBI verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI PG Boskoop 2015

ANBI Diaconie verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI Diaconie PG Boskoop

Video Kerkbalans


ANBI Zendingscommissie

Hier vindt u een test pagina voor de ANBI van de zendingscommisie.

ANBI Zending 2015

Belastingaangiftte

Op de belastingaangifte wordt gevraagd naar het ANBI of RSIN nummer van de PG Boskoop.
Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
Gemeenten en diaconieŽn van de Protestantse Kerk vallen onder de groepsbeschikking ANBI van deze kerk. Zij hebben daarom veelal nog geen eigen RSIN-nummer.
Daarom kunnen gemeenten en diaconieŽn Ė tot nader order Ė op de onderhandse overeenkomst voor een periodieke schenking het RSIN-nummer van de landelijke de Protestantse Kerk in Nederland invullen. Dit RSIN-nummer is 813 612 809.
We hopen dat u uw belastingaangifte zo volledig kunt invullen.
Het kerkbalansteam


Toezeggen Kerkbalans 2017

Als u zich heeft opgegeven om de Kerkbalans 2017 digitaal in te vullen dan hier dit doen. Klik op de knop Toezeggen Kerkbalans 2017 en u gaat naar de loginpagina.
Hier kunt met het emailadres en het aan u verstrekte wachtwoord inloggen.

Op dit moment is Kerkbalans 2017 nog niet geactiveerd en gaat u naar de inlog van 2016!

Toezeggen Kerkbalans 2017

Copyright 2015 Gouwe Computers