Mijn kerk verbindt!

Wat is kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017.

Kerkbalans 2017, het eindresultaat

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. We kregen tot nu toe toezeggingen voor in totaal een bedrag van € 345.000. Dit is een prachtig resultaat, ook al is het iets minder dan begroot voor 2017. Het begrote bedrag voor 2017 is € 352.800. Op dit moment missen we nog ongeveer 85 reacties. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!

Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie Kerkbalans.

Als laatste willen wij nog het prachtige resultaat van de kerkbalans 2016 meedelen. Het totaal ontvangen bedrag voor 2016 is € 367.600. (begroot € 359.600)

Het Kerkbalansteam.


Toezeggen Kerkbalans 2017

Als u zich heeft opgegeven om de Kerkbalans 2017 digitaal in te vullen dan kunt u dat hier doen. Klik op de knop Toezeggen Kerkbalans 2017 en u gaat naar de loginpagina. Hier kunt u dan met het emailadres en het aan u verstrekte wachtwoord inloggen.

Toezeggen Kerkbalans 2017

Start Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk verbindt’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Komende week, van 23 januari tot en met 28 januari 2017, valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken, zoals het pastoraat, het jeugdwerk, het verzorgen van erediensten etc. blijven vervullen.

Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 30 januari tot en met 3 februari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt u toezegging ook digitaal regelen. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans-pgboskoop.nl. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!


Belastingaangiftte

Op de belastingaangifte wordt gevraagd naar het ANBI of RSIN nummer van de PG Boskoop. Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
Daarom kunnen gemeenten en diaconieën – tot nader order – op de onderhandse overeenkomst voor een periodieke schenking het RSIN-nummer van de landelijke de Protestantse Kerk in Nederland invullen.
Dit RSIN-nummer is 813 612 809.


Kerkbalans digitaal

Alleen in het geval u zich nog niet heeft aangemeld voor Kerkbalans digitaal, kunt u zich hieronder aanmelden om uw toezeggings-formulier digitaal in te vullen.

Aanmelden digitaal

Presentatie invullen toezegging

In deze powerpointpresentatie kunt u zien hoe het toezeggingsformulier ingevuld wordt.

Ga naar de presentatie

Periodieke giften

Hoe geeft u meer aan de kerk zonder dat het u wat kost? Maak gebruik van de regeling voor periodieke giften!! Hier kunt u informatie vinden omtrent periodieke giften.

Periodieke giften

ANBI verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI PG Boskoop 2015

ANBI Diaconie verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI Diaconie PG Boskoop

ANBI Zendingscommissie

Hier vindt u een test pagina voor de ANBI van de zendingscommisie.

ANBI Zending 2015

Copyright 2015 Gouwe Computers